twitter
rss

Televizyon görsel ve işitsel duyulara yönelik etkili bir araçtır. Olumlu etkilerinin yanı sıra dikkat edilmediğinde birçok olumsuz etkilere de neden olabilmektedir. Çocukların zamanlarının büyük bir bölümünü televizyon izleyerek harcarlar.Özellikler çocuklara yönelik programlar oldukça azdır.Ve çocukların daha çok yetişkinler için hazırlanan programları izlemeleri olumsuz etkilere neden olabilmektedir.


Birçok okulöncesi dönem çocuğu için televizyon bir elektronik çocuk bakıcısı niteliğindedir.Çocuk dünyaya gelir gelmez anne kendine ve ev işlerine zaman ayırmak için bebeği saatlerce televizyon karşısında bırakabilmektedir.Bu durum çocuğun gelişimini iyi yönde ve kötü yönde etkilemektedir.İyi bir gözlemci olmak gerekir.Dikkat etmek gerekmektedir.

Bazı anne-babalar çocuklarının televizyon izlemelerini ergenlik dönemine kadar kısıtlamaktadırlar.Fakat televizyonun en fazla ilkokul çağlarındaki çocuklar tarafından izlenildiği bilinmektedir. Bu nedenle anne-babaların çok az yol gösterici olduğu durumlarda; çocuklar televizyon önünde saatlerce oturmakta ve kendilerini dış dünyaya kapamaktadırlar.

Çocuklarda saldırgan davranışlar ve oyunun etkisi;

Televizyonun çocukların saldırgan davranışlar geliştirmesinde etkisi büyüktür.Televizyonda gösterilen şiddet içerikli yayınlar ile çocukların saldırgan davranışları arasında bir İlişkinin olduğu görülmektedir. Televizyon ve saldırganlık konusunda özellikle televizyonun sekiz- dokuz yaşlarındaki çocukların davranışlarını etkilediği ve 10-11 yaşına kadar televizyonda izlenilen şiddet içerikli yayınlar İle çocukların saldırgan davranışları arasında Önemli bir etkisi olduğu söylenebilir.Televizyondaki şiddet çocuklardaki şiddet eğiliminin tek ve en önemli kaynağı olmayıp, çocukların şiddet içeren programlardaki karakterleri taklit etmeleri onlardaki saldırganlığın önemli bir kaynağı olabilmektedir.
Oyun üzerinde televizyonun etkisi;

Çocuklar  okuldan ve oyundan arta kalan zamanlarının büyük bir bölümünü televizyon karşısında geçirmektedirler. Çocuklar için  büyük bir öneme sahip olan televizyon dolayısıyla çocuğun hem oyun zamanım hem de diğer serbest zaman etkinliklerine ayıracağı zamanı etkilemektedir.
Televizyon çocukların oyun oynamaya ayırdıkları zamanı azaltır.
okulöncesi çocuklarda ise çok fazla televizyon izleyen çocukların daha az konuştukları, daha az hareket ettikleri, objelere karşı daha az saldırgan oldukları, odadan daha az ayrıldıkları bulunurken; daha az televizyon izleyen çocukların farklı aktivitelere karşı kendi kendilerini daha fazla uyardıkları bulunmuştur.

Öneriler;
Okulöncesi dönem çocukları için bir nesneyi göstererek onun ismini söylemek dil gelişimi açısından başvurulan etkili bir yöntemdir. Televizyonda göreceği nesneler çocuğun günlük yaşamında göreceği nesnelerden daha çok olacaktır. Okulöncesi çocuklarının televizyon izlerken anneleri ile programla ilgili konularda konuşmaları ve annenin çocuğa sorular sorması ve onu yönlendirmesi çok önemlidir.Çocuğun doğru sözcükleri pekiştirmesi ve sözcük dağarcığını geliştirmesi açısından yararlı olabilir. Ancak televizyon programlarındaki konuşmalar daha çok günlük konuşma şeklinde olduğundan farklı sözcüklere çok fazla yer verilmez ve aynı sözcükleri tekrarlama oranı fazladır. 
Özellikle okulöncesi dönem çocukları, görerek ve duyarak öğrendikleri şeyleri daha iyi hatırlarlar.Onların zihinsel süreçleri için eğitici çocuk programlarından daha iyi yararlanılabilinir.


Televizyonun çocuğun gelişimi üzerinde yaratabileceği olumsuz etkileri;

 - Anne ve babanın yada ebeveynin program seçme ve gerektiğinde televizyonu kapatma alışkanlığını kazanması,
 - Çocukların yoğun olarak televizyon izledikleri saatlerde yayınlanan programların kontrol edilmesi,
 - Anne ve babaların çocuklarının izleyecekleri televizyon programları konusunda bilinçlendirilmesi,
 Kaynakça: annelikvebebek.blogcu.com  
 x-paylasim.com

Yayınlayan : Fatma Yardımcı


0 yorum:

Yorum Gönder