twitter
rss

Üstün Zekâlı Çocuk; 

Üstün zekâlı çocuk, özel akademik alanlarda veya zekâ, yaratıcılık, sanat ve liderlik kapasitesi yönüyle yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren ve bu tür yeteneklerini geliştirmek için okul tarafından sağlanamayan hizmet veya faaliyetlere gereksinim duyan çocuktur. 

Üstün zekâlı çocuklar, genellikle, kendi takvim yaşına ait gelişimsel standartlara uygun gelişme göstermezler. Onlar, yaşıtlarının ilgi duyduğu oyunlardan daha gelişmiş oyunlarla ilgilenirler ve genellikle eğitim alanında yaşıtlarından daha ileridedirler.

Üstün Zekâlı Çocukların Genel Özellikleri

Üstün zekâlı çocuklar, doğumdan itibaren farklı bir gelişim düzeyine sahiptirler.
Üstün zekâlı çocukların bedensel ölçüleri, ortalamanın üzerindedir.
Genelde, okuma-yazmayı okula başlamadan önce öğrenirler.
Üstün zekâlı çocuklar, çevreye karşı aşırı ilgi duyar ve sürekli soru sorarlar.
Üstün zekâlı çocuklar, olayların nedenleri ve etkileri üzerinde çalışmaktan hoşlandıkları için dikkatlerini bu yönde yoğunlaştırırlar.
Üstün zekâlı çocuklar, belli bir birikimle okula başlarlar.

Üstün Zekalı Çocukların İhtiyaçları
Üstün zekalı çocukların zihinsel heyecan, güçlüklerle mücadele, yaratıcılık, keşfetme ve üretme açısından beklentileri yaşıtlarına oranla daha fazladır. Okul öncesi dönemde, üstün zekalı çocukların zihinsel gelişimi, aile içinde edindikleri deneyimlere bağlıdır. Bu nedenle, üstün zekalı çocuğu olan ailelerin, çocuklarının özelliklerini ve ihtiyaçlarını mutlaka bilmeleri gerekmektedir.

Üstün Zekalı Çocukların Hakları

Kendisinin “üstün yetenekli” olduğunu bilmeye hakkı vardır.
Her gün yeni bir şeyler öğrenmeye hakkı vardır.
Yetenekli olduğu alanları geliştirme arzusu içinde olma hakkı vardır.
Yetenek alanları dışında bir kişiliğe sahip olma hakkı vardır.
Başarıları hakkında kendini iyi hissetmeye hakkı vardır.
Hata yapma hakkı vardır.
Yeteneklerini geliştirmek için rehberlik / danışmanlık hizmeti almaya hakkı vardır.
Kendisini geliştirmek istediği yetenek alanlarını seçme hakkı vardır.
Her alanda üstün başarı gösterme mecburiyeti yoktur.


Kaynakça: http://www.ustunzekalicocuk.com/
              www.cocukdayaparimkariyerde.com
              www.ustunyetenekli.com
Hazırlayan:Fatma Yardımcı

0 yorum:

Yorum Gönder