twitter
rss

                                                                                                                                            
                                                                        ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ARKADAŞ EDİNMEK Özellikle 3-6 yaş çocuğunun;

gelişiminde arkadaş ilişkileri çok önemli bir yere sahiptir. Çocuğun ailesinden bağımsız ilk sosyal ilişkisi genellikle arkadaşları ile kurduğu ilişkilerdir. Arkadaşlık gereksinimi aile içinde karşılanamayacağı için aileler çocuklarının arkadaş edinmesini desteklemeli ve onları bu konuda teşvik etmelidir.Ancak bazı çocuklar arkadaşlık kurmakta zorluk çekebilirler. Bu durum bazen farklı nedenlere bağlı olabilir.    
 
Çocukla İlgili faktörler:
1-Mizaç özellikleri (utangaçlık)
2-Dikkat problemler.(Hiperaktivite)
3-Öğrenme güçlükleri
4-Sosyal beceri problemleri
5-İletişim becerileri ile ilgili güçlükler
6-Fiziksel, duygusal veya bilişsel gelişimde görülen gecikmeler.
7-Fiziksel engel veya itici fiziksel görünüş
8-Kronik hastalıklar, sık hastaneye yatma, okul devamsızlığı
9-Duygusal güçlükler( depresyon, anksiyet, düşük benlik saygısı)
10-Çocuğun yalnız kalmayı tercih etmesi
11-Çocuğun sosyal doyumu ve arkadaşlık ihtiyacının büyük ölçüde aile bireyleri tarafından karşılanıyor olması
12-Sahip olduğu kültürel değerlerin akranlarınınkiyle uyuşmaması.
Çevresel-Sosyal Etkenler:
1-Ailenin kırsal, izole bir bölgede yaşaması
2-Evin okula uzak bir yerde bulunması
3-Civarda az sayıda çocuğun bulunması
4-Ailenin her yaz tatili amacıyla uzak yörelere gitmesi
5-Ailenin ekonomik açıdan problem yaşaması
6-Ailenin kültür veya dile ait farklılığının bulunması
7-Çocukların sosyalleşmesini sağlayacak ortamların az olması
8-Çocukla akran grubu arasında giyiniş, davranış ve diğer farklılıkların bulunması (Yavuzer, 2002)
Çocuğun pek fazla arkadaşı yoksa ona, üzerine arkadaşlık kurabileceği ilgi alanları kazandırmalıdır.  Ebeveynler çocuklarına fırsat vererek onun kendisine bir ilgi alanı bulmasına yardım edebilirler. Bu alanlar; karate, futbol, yüzme gibi sportif faaliyetler veya müspet sosyal faaliyet yapan gençlik toplulukları olabilir. Çocuğunuzu arkadaş edinmek konusunda destekleyin ama onu zorlamayın. Bazen bazı çocuklar çok fazla arkadaşları olsun istemezler, kendine yakın olan arkadaşlarıyla sadece beraber olmak isterler.Bu konuda çocuğunuzu zorlamayın, onun ihtiyaçlarına saygı duyun. Kendi arkadaşlarınıza önem verin ve arkadaşlarınıza saygı duyun.Çocuğunuzun sizin davranışlarınızı örnek alacaktır.Çocuğunuza paylaşmayı ve empati kurmayı öğretin. 
                                       
Yararlanılan Kaynaklar:
http://www.uwex.edu/ces/flp/ece/promprac/index.html http://www.somuncubaba.net/pdf/0077/www.somuncubaba.net-2007-003-0077- cocuklarin_arkadaslik.pdf http://www.kmarasram.gov.tr/index.php?view=article&catid=59%3A100-soruda-anne-baba-eitimi&id=207%3A65cocuklarin-arkada-ednmelerne-nasil-yardimci-olunmali&option=com_content&Itemid=86
                                                  

0 yorum:

Yorum Gönder